REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Słowniczek pojęć:
Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży pobytu w pensjonacie za pośrednictwem strony internetowej.
Pensjonat – Pensjonat Hagi, ul. Sanatoryjna 1, 37-620 Horyniec – Zdrój
Firma – OPUS IT Piotr Żelisko, ul. Lubelska 52, 22-100 Chełm
Dane rejestrowe – NIP 563-000-97-32 , REGON  110070372
Strona internetowa – strona internetowa www.pensjonathagi.pl
Pobyt – usługa przedstawiona w ofercie Pensjonatu dostępna w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.
Kupujący – osoba, która dokonała zakupu on-line.

 1. Sprzedaż pobytu w pensjonacie prowadzi Firma.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu pobytu:
  • poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
  • uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24.
  • otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu pobytu, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy. Zakup przez Internet jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 4. Po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej nie ma możliwości odstąpienia od umowy
 5. Kupujący ma możliwość płatności online przez system Przelewy24.
 6. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.
 7. Ceny pobytu zawierają podatek VAT.
 8. Zakupiony pobyt zostanie ustawiony na koncie klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Firmy.
 9. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt w momencie dokonywania rezerwacji. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres recepcja@pensjonathagi.pl, podając dane do faktury VAT, lub zgłosić osobiście przed wystawieniem paragonu w recepcji pensjonatu. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji Pensjonatu.
 10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie pobyt w cenie podanej na stronie internetowej Pensjonatu.
 11. Pensjonat zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 12. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 13. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres recepcja@pensjonathagi.pl
 14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu pobytu,
  • datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  • opis przedmiotu reklamacji.
 15. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 16. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 17. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Pensjonat danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży pobytu, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Pensjonat.
 18. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 19. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Pensjonatu.
 20. Pensjonat świadczy usługi sprzedaży pobytu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 21. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.pensjonathagi.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 22. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.pensjonathagi.pl. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 23. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Pensjonatu.